ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1973

פניית יושב-ראש הכנסת בהתאם לסעיף 71ה' לתקנון; יחסי ישראל עם השוק המשותף; סקירה מדינית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים