ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1973

סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ; סקירת ראש אמ"ן אלוף אלי זעירא; דרכי הטיפול בדין וחשבון של נציב קבילות חיילים; לחצים על צמרת השלטון בברית-המועצות והשפעתם על מדיניות החוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים