ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/03/1973

סקירה מדינית (בהשתתפות מר א. קדרון); משבר האנרגיה בעולם ומשק הנפט בישראל בהשתתפות ד"ר ג. דינשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים