ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/03/1973

ישיבה משותפת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון - תקציב הביטחון לשנת הכספים 1973 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים