ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/03/1973

ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון - תקציב הביטחון לשנת הכספים 1973,

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים