ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/03/1973

סקירת ממשנה למנהל הכללי של משרד החוץ; סקירה על התפתחויות בעולם הנפט;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים