ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/01/1973

סקירת מנכ"ל משרד החוץ; סקירת ראש אמ"ן אלוף אלי זעירא:

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים