ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/12/1972

חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום, תשל"ג-1972; הצעה לסדר היום של חה"כ אסתר רזיאל-נאור חילול הקודש בבית הכנסת במערת המכפלה; הצעה לסדר היום של חה"כ ישראל בן מאיר הפגיעה בקדשי ישראל במערת המכפלה; דיון מדיני בהשתתפות שר הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים