ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/12/1972

חוק לתיקון פקודת הפיקוח על הבדואים הצעת חוק של ח"כ קלינגהופר; הארכת תוקפן של תקנות 8-10 לתקנות שעת-חירום (יציאה לחו"ל); סקירת ראש אמ"ן. אלוף אלי זעירא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים