ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/12/1972

סקירה מדינית בהשתתפות מר מ. גזית; הפוטנציאל הכלכלי של מדינות ערב והנטל הכלכלי על הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים