ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/10/1972

סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ; דיון בהשתתפות שר הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים