ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/07/1972

מצבם החמור של יהודי סוריה ועיראק - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת א. אבינדי נ. אליעד מ. ביבי א.ורדינר מ. ידיד מ. פרוש וש. תמיר; סקירת ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים