ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1972

סיום הדיון בענין פעולות סיוע החוץ; סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים