ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/05/1972

סקירה מדינית - בהשתתפות מ. גזית; התפיסות הרדיקליות בעולם הערבי והשפעותיהן האפשריות בהשתתפות ד"ר י. הרכבי מרצה בחג ליחסים בינלאומים אונברסיטה עברית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים