ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/03/1972

סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ; המשך הדיון בהצעתו לסדר היום של ח"כ ב. צ. קשת 'רכישות על אדמות הגוברות ומתפשטות על ידי גורמים מסיונרים ואחרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים