ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/12/1971

שאלות ותשובות לשר הביטחון; הארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (אזורי ביטחון) תשל"ב -1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים