ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/12/1971

סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ; סקירת מר שמעוני על ארגון אחדות אפריקה; הארכת תוקפו של תקנות 8-10 לתקנות שעת חירום; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי ביטחון) תשלי"ב-1971; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים