ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/12/1971

חוק לתיקון תקנות שעת חירום; סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ. מר ג. רפאל; סקירה על השטחים המוחזקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים