ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/11/1971

תיקון טעות בחוק שירות ביטחון (תיקון מס 7) תשל"א-1971; סקירת שר החוץ על המצב המדיני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים