ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/07/1971

דיון מדיני; חוק לתיקון תקנות שעת-חירום תשל"א 1970; הצעות לסדר-היום שואת בנגל-דש וההרג הרב בה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים