ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1971

חוק שירות ביטחון; דיון מדיני בהשתתפות ראש הממשלה; חוק לתיקון תקנות שעת חירום רישום ציוד וגיוסו תש"ל 1970; חוק לתיקון תקנות שעת-חירום תשל"א 1970;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים