ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/06/1971

סקירת המנהל הכללי של משרד החוץ; סקירת הרמטכ"ל; הצעות לסדר היום התייעצות יור הכנסת עם הוועדה לפי סעיף 31 של תקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים