ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1971

קבלת מידע שוטף ממנכ"ל משרד החוץ; המשך הדיון בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7) (תש"ל- 1970)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים