ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/05/1971

סקירה מודיעינית; הודעת היו"ר; חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7) תש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים