ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1971

סקירת מנכ"ל משרד החוץ; דיון בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 ) תש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים