ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1971

דיון בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7) תש"ל 1970; סיור הוועדה; מכתב מזכיר הממשלה; קבלת מידע שוטף מאת מנכ"ל משרד החוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים