ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/03/1971

ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון - המשך הדיון בתקציב משרד הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים