ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/02/1971

הצעת-חוק לתיקון סעיף 2.אחרי סעיף קטן ד' של חוק האזרחות תשי"ב 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים