ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/12/1970

דיון בחוק שירות ביטחון (תיקון מס 7), תש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים