ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/09/1970

דוייח על ביקור הוועדה בגולן; הצעות לסדר היום בענין פדיון שבויים; מדיניות החוץ -סקירה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים