ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/08/1970

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 6), תש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים