ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/07/1970

סיור ועדת חוץ וביטחון באזור יהודה ושומרון; סקירת מפקדת יהודה והשומרון; שאלות חברי הועדה; סקירת מפקד נפת רמאללה; תשובות מפקדת יהודה והשומרון לשאלות חברי הועדה; סקירת מפקד נפת שכם; הצל"פ יוזמת שלום כלפי לבנון; דיון מדיני; מערך הסברה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים