ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1970

אינפורמציה מפי מנכ"ל משרד החוץ; סקירת הרמטכ"ל; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים