ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1970

מסירת אינפורמציה מפי מנכ"ל משרד החוץ; סקירת ראש ש.ב.כ. ודיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים