ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/05/1970

דיון בטחוני; דיון על מדיניות הממשלה לגבי הגשרים שעל הירדן הצעת ח"כ שמואל תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים