ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

מספרי טלפון ובעלות על מכונית תיקון תקנות שרות ביטחון (חובות אנשי מילואים) תשט"ז 1958; תכנון המשק לשעת-חירום; אירועי גולדמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים