ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/03/1970

הלוואות גורמי חוץ - אישור צו לפי סעיף 23(ד) לחוק לתיקון דיני עונשין (ביטחון) המדינה יחסי חוץ וסודות רשמיים תשי"ז 1957; חלקה של ישראל בסיוע הבינלאומי; הפעולה בנושא הפליטים הערביים בשטחים המוחזקים; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים