ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/03/1970

תקנות בדבר היטל המיועד לרכישת ציוד אשיי לצרכי התגוננות אזרחית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים