ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/03/1970

אשור צו לפי סעיף 23(ד) לחוק לתיקון דיני עונשין; סקירת שר החוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים