ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1970

סקירת שר-הביטחון; מכתב יו"ר הוועדה אל שר-החוץ ותשובת מנכ"ל משרד החוץ; סדרי עבודת הוועדה; מדיניות הגשרים הפתוחים שעל הירדן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים