ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1970

סדרי עבודת הוועדה; סקירת מנכ"ל משרד החוץ, והערות ושאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים