ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1970

אישור הכרזת שר הביטחון על תפקיד נדרש חיוני בהג"א; סקירת ראש אמ"ן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים