ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/01/1970

סקירתו של המנהל הכללי של משרד החוץ; סיום הדין על יהודי ברית-המועצות; הצעות לסדר היום בדבר אספקת נשק צרפתי ללוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים