ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/01/1970

חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (איזורי ביטחון); חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו); סקירה מפי הרמטכ"ל ר"א צבי צור ואלוף לימון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים