ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/01/1970

יהודי ברית-המועצות; חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל תשכ"ט-1969; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איזורי ביטחון) תש"ל 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים