ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/12/1969

תשובת שר החוץ על שאלות חברי-הועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים