ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/12/1969

סדרי עבודת הוועדה; סקירת המפקח הכללי ואנשי המשטרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים