ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/12/1969

הכרזת המינהל המדעי כגוף פטור, לצורך חוק חמרי נפץ תשי"ד 1954; הארכת תוקפן של תקנות 8 עד 10 לתקנות שעת-חרום (יציאה לחוץ לארץ) תש"ח 1948; המשך הדיון על סקירתו של שר הביטחון משה דיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים