ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/11/1969

בחירת יושב-ראש לוועדה; סדרי עבודתה של הוועדה; חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מסי 2) (תיקון טעות); שאילתות ותשובות; סקירתה של ראש הממשלה גולדה מאיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים