ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1972

מכתבו של חבר- הכנסת שמואל תמיר בענין מחיקת דבריו מפרוטוקול הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים